اولين همايش ملي مديريت شهري در افق 1404

حوزه(هاي) تحت پوشش: ساخت و ساز, معماري و شهرسازي, ساخت و مديريت پروژه
تاريخ برگزاري: 31 ارديبهشت 1391
برگزار کننده: مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه شريف
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري: تهران

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1390/9/24
مهلت ارسال اصل مقاله: 1390/12/20
مهلت ثبت نام: 1390/11/9

اولين همايش ملي مديريت شهري در افق 1404 محورهاي همايش
نقش و جايگاه مديريت شهري در توسعه ملي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله ايران
چالش ها، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي تحقق سندچشم انداز در حوزه مديريت شهري
بررسي چارچوب هاي نهادي مديريت شهري (وظايف و مسئوليت ها، تأمين مالي و…) و راهكارهاي ارتقاء
آسيب شناسي توسعه شهري در كشور و ميزان انحراف آن از سند چشم انداز
شناسايي نقش و جايگاه ذي نفعان توسعه پايدار شهري در سند چشم انداز
مديريت يكپارچه شهري؛ الزامات و راهبردها
آينده پژوهي در مديريت شهري
طراحي و پياده  سازي الگوي اسلامي- ايراني در برنامه ريزي توسعه شهري
بررسي روابط شهرداري ها با دولت مركزي در سند چشم انداز ( فرصت ها و تهديدها، وضعيت ايران و تجربيات جهاني )
بررسي دستاوردها و جايگاه شوراها و مديريت محلي در نظام مديريت كلان كشور ( نقش شوراها، كاركردها و سلسله مراتب موجود شوراها )
امنيت شهري- دفاع غير عامل، كاهش مخاطرات و آسيب ها
عدالت اجتماعي و رفاه شهروندان در پرتو اجراي سند چشم انداز

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 02166013296
فکس دبيرخانه: 02166013310
ایمیل: sharifurban1404@gmail.com
وب‌سایت: http://urban1404.sharif.ir

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;