۴۸ سال است که آیین نامه زمین لرزه داریم

 

اولین پیش نویس آیین نامه زلزله در ایران بعد از زلزله 10 شهریور 1341 بویین زهرا با بزرگای 7.2 ، , و با دعوت روانشاد مهندس ابولحسن بهنیا رییس وقت دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه از مهندس علی اکبر معین فر ، در سال 1343 تهیه شد.

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از مهر، این آیین نامه اولیه به صورت ماده 14 قانون برنامه و بودجه و به صورت مقررات الزامی در طرح های عمرانی منتشرشد. پس از آن توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) که در آذر سال 1349 آغاز به کار کرده بود ، آیین نامه زلزله به عنوان فصل هشتم آئین نامه حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنیه فنی- 1349 (آیین نامه 519) منتشر شد, و به این ترتیب با کوششهای مهندس معین فر ضوابط اولیه برای مساله طرح و اجرای ساختمانها در برابر زلزله در <فصل هشتم>گنجانده شد.

بعد از زلزله طبس، مشخص شد که آیین نامه ویژه و جداگانه زلزله برای کشورما الزامی است. چرا که تا ان زمان فقط فصل هشتم از ایین نامه 519 به صورت مختصر به زلزله اختصاص داشت. بعد از آماده شدن پیش نویس آیین نامه، تهیه کنندگان به هر جا مراجعه میکنند به دلیل شرایط خاص بویژه جنگ امکان انتشار پیدا نمی شودتا اینکه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به نیابت از طرف دولت و از انتشار این آیین نامه و سپس میزبانی کمیته های بازنگری دائمی این آیین نامه (تاکنون) استقبال می کند. با توجه به اینکه در اداره استاندارد برای هر استاندارد اختصاص یافته و تعریف شده یک شماره ارایه می شود و، برای اینکه آیین نامه زلزله از لحاظ قانونی قابل چاپ و انتشار طبق ضوابط اداره استاندارد شود، شماره آن عدد بزرگی (2800) تعیین می شود و این در حالی است که تا آن زمان این تعداد آیین نامه استاندارد در کشور وجود نداشته است. ولی تعیین این شاره بیشتر از آن جهت بوده که بعدا مجبور به افزایش و تغییر شماره نشوند. به این ترتیب نام استاندارد 2800 از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره گذاری می شود (1367). (البته سلسله شماره هایی در تعریف موسسه استاندارد بوده که خالی بوده اند و یا هنوز استاندارد آن موضوع تعریف نشده بودند و شماره ها به آنها اختصاص پیدا کرده بوده که بعدا تعریف شوند لدا باید شماره جدید از آن شماره های ذخیره فاصله کافی میداشته است) . به این ترتیب ایین نامه زلزله استاندارد 2800 توسط موسسه استاندارد در بند 6 تصویب نامه شماره 119138/ت 969 مورخ 27 اسفند 1367 هیأت دولت قانونی شده و تجدید نظر در آن را هر 5 سال یکبار بر عهده وزارت مسکن (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) گذارده است، از طرف دیگر، ضرورت بازنگری این استاندارد را به صورت مستمر روشن می سازد. هم اکنون در سال 1391 ویرایش چهارم این آیین نامه در دست انتشار است. البته به این آیین نامه از زمان نگارش اولیه 1366 (و اتصویب قانونی آن در سال 1367) عملا یی توجهی می شود تا اینکه زلزله مهیب منجیل در سال 1369 رخ میدهد و در مباحث عمومی و مهندسی در کشور ضرورت اعمال مقرارت ساختمانی مطابق این آیین نامه برای طرق مقاوم ساختمانها در برابر زلزله در نظر گرفته می شود.

آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله 2800 :
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید.

آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) که بوسیله کمیسیون فنی ساختمان تهیه و تدوین شده و در بیست و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد ساختمان مورخ 1367/5/23 مورد تایید قرار گرفته , اینک باستناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذر ماه 1349 بعنوان آیین کار رسمی ایران منتشر شد، و پس از آن فصل هشتم استاندارد شماره 519 فاقد اعتبار اعلام شد. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود.

در تهیه و تدوین این آئین کار سعی شده است که ضمن توجه بشرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این آئین کار و آئین کار کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود. این آئین کاربا امکانات و مهارتهای موجود . انجام پژوهشهای 5 ساله ، با بررسی ویژگیهای زلزله های ایران در کمیته های تخصصی 7 گانه به میزبانی مرکز تحقیقات ، ساختمان و مسکن و نسخه اولیه آن با استفاده از منابع زیر تهیه و تدوین شده است.

1 ـ معین فر , علی اکبر ، بربریان , مانوئل ـ قریشی , منوچهر ظهوریان ایزد پناه , علی اصغر نادرزاده , احمد ـ پهنه بندی مقدماتی خطر نسبی زلزله در ایران ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اسفند ماه 1365
2 ـ معین فر , علی اکبر – رویداد دشت بیاض و فردوس ـ دفتر فنی سازمان برنامه تیر ماه 48
3 ـ عبد شریف ابادی , هوشمند ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن شهریور63 ـ زلزله ساختمانهای متداول ـ 1363
4 ـ معین فر ـ علی اکبر ـ زلزله و ساختمانهای مسکونی کوچک , دفتر فنی سازمان برنامه تیرماه 42
5 ـ مجموعه سخنرانیهای سمینار آموزشی اثرات زلزله در ساختمانهای متعارف ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن آبان ماه 64
6 ـ نشریه شماره 82 ـمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ـ بهمن ماه 66

 

پایان پیام /

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;