چهلمین شماره تازه های انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

KN2-10175

ماهنامه بین المللی پژوهشی، آموزشی و تحلیلی

سال پنجم،شماره 40،شهریور 1391،

در این شماره می خوانیم:

سرنوشت ما و نفت

یاد روزهای مبادا

هرکه ناموخت از گذشت روزگار

منابع نفتی، مانع تحقق اهداف چشم انداز

پایان نفت، آغاز جنگ

دیده بانان انرژی

عبور از تنگناها

فرصت کوتاه و برنامه های بلند مدت

نگاه ملی به میادین ملی

میادین یا درد مشترک

مدیریت سهم همسایگان از مخازن مشترک

خواب ناخوش

نفت، پازل چند مجهولی

توان صنعت نفت برای جلوگیری از خام فروشی

گاز، پارس جنوبی و شمارش معکوس

شایسته سالاری، جایگزینی برای سابقه سالاری

معجزه ای برای صنعت نفت

گام های بلند برای خودکفایی در صنعت نفت

صنعت نفت، نسوز ایرانی را به رسمیت بشناسد

توانمند سازی تشکل های صنفی با اعتماد دولت

پرهیز از خام فروشی

فرصتی برای کاهش ریسک

الزامات عبور از خام فروشی

پولی دریافت نکرده ایم

نسل جدید شبکه برق

روشنایی های سبز

ناوگان نظامی سبز

پایان داستان غول انرژی خورشیدی

موسیقی باد با نت انرژی

هیوستون سبز می شود

راهکاری برای بقا

برنامه ای هماهنگ برای جهان

هشدار فاتح بیرول درباره افزایش گرمای جهان

صرفه جویی انرژی با استفاده از مبدل های PLATE

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;