پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

 

 

 

 

 

 

 

KN9-10107

 

حوزه(هاي) تحت پوشش: سيستم هاي اطلاعاتي, مهندسي برق و الكترونيك
تاريخ برگزاري: 7 شهريور 1391 تا 9 شهريور 1391
برگزار کننده: سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق كشور
محل برگزاري: كاشان

معرفي كنفرانس
نخستين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران در شهريور 1377 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. همزمان با برگزاري اين كنفرانس سازمان علمي-دانشجويي مهندسي برق كشور با هدف حمايت از فعاليت هاي علمي-پژوهشي دانشجويان مهندسي برق و هدايت آنها در مسير بالندگي هر چه بيشتر علمي و توسعه صنعتي كشور تأسيس، و در وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و همچنين سازمان ملي جوانان ثبت گرديد. يكي از مهمترين وظايف اين سازمان، انتخاب ميزبان و نظارت بر برگزاري كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران است. لذا در راستاي پيشبرد اهدافي متعالي در زمينه هاي پژوهش، تحقيق و تجاري سازي علم و فن اوري سازمان علمي دانشجويي مهندسي برق كشور دانشگاه كاشان را به عنوان ميزبان پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران انتخاب نمود.

اهداف پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران
پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران شهريور ماه 1391 در دانشگاه كاشان با اهداف زير برگزار مي گردد:
• ايجاد فضاي مناسب براي گردهمايي دانشجويان مهندسي برق و كامپيوتر
• ايجاد انگيزه بين دانشجويان جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي
• گردآوري و ارائه دست آوردهاي علمي و پژوهشي دانشجويان مهندس برق و كامپيوتر
• تجربه انجام كارهاي گروهي با مشاركت دانشجويان در زمينه هاي مختلف اجرايي وعلمي-كاربردي
• ايجاد ارتباط مؤثر بين صنعت و دانشگاهيان
• هدايت پژوهش هاي دانشگاهي در راستاي نيازهاي صنعت
• فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارتباط دانشجويان ممتاز و صاحبان صنايع و كارآفرينان
 

موضوعات كنفرانس

الكترونيك

 
مخابرات، سيستم 
 
مخابرات، ميدان ها و امواج الكترومغناطيس 

قدرت، سيستم 
 
  
قدرت، ماشين هاي الكتريكي و الكترونيك قدرت 
 
 
كنترل 
   
 
مهندسي پزشكي 
  
 
كامپيوتر 
  
 
فناوري اطلاعات
  

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 03615912889
فکس دبيرخانه: 03615912890
ایمیل: info@iscee.ir
وب‌سایت: http://www.iscee.ir

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;