وضعیت ساخت مسکن نیروهای مسلح تعیین تکلیف شد

مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی مسکن طی نامه شماره (۲۲۸۳۹) در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی مسکن ابلاغ شد.

به گزارش تاسیسات نیوز،  مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی مسکن طی نامه شماره ۲۲۸۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مسکن ابلاغ شد در این آئین نامه آمده است:

در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ برای اقدام لازم برابر با مفاد آن ابلاغ می شود مقتضی است مصوبات به ادارات و سامان های تابعه ابلاغ شود تا هر یک از دستگاه های ذی‌ربط نسبت به انجام تکالیف مشخص شده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کنند.

در جهت اجرای مصوبات شورای عالی مسکن و به استناد ماده (۱۷) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن استانداران مکلف اند هر پانزده روز نسبت به برگزاری جلسات شورای مسکن استان اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه شورای عالی مسکن وزارت راه و شهرسازی و ستاد راهبری تحول دولت ارسال کنند.

مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی مسکن
بر اساس این ابلاغیه، جلسه پانزدهم شورای عالی مسکن با استناد به ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۷ مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در ۷ بند و بدون تبصره به تصویب رسید.

۱) به منظور تأمین اراضی مورد نیاز ۲۷۰ هزار واحد مسکونی و خانه سازمانی پروژه های نیروهای مسلح برای کارکنان بازنشستگان نیروهای مسلح و رزمندگان معسر از اراضی تحت تملک نیروهای مسلح استفاده شود. در مناطقی که نیروهای مسلح امکان تأمین زمین از اراضی تحت تملک خود را ندارند، وزارت راه و شهرسازی برای تأمین اراضی مورد نیاز پروژه های مسکن نیروهای مسلح اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۸ شورای پول و اعتبار نسبت به تسهیل تسهیلات مسکن به پروژه های مسکن نیروهای مسلح اقدام نماید. در صورت کسری سهمیه تسهیلات با سود. هجده درصد (۱۸) وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مطابق با تبصره (۲) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از طریق شورای پول و اعتبار اقدام به افزایش سهمیه تسهیلات با پرداخت ما به التفات سود تعیینی محل صندوق ملی مسکن برای پروژه های مسکن نیروهای مسلح نمایند.

وزارت نیرو نسبت به تأمین آب و برق و دفع فاضلاب پروژه های حمایتی (۹۹) ساله) مسکن نیروهای مسلح با اولویت پروژه های افتتاحی به صورت یک سوم از محل صندوق ملی مسکن یک سوم از منابع داخلی وزارت نیرو و یک سوم از منابع داخلی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند.

(۴) با عنایت به ابلاغیه وزارت کشور به شماره ۲۰۴۹۰۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۲ وزارت کشور از طریق شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به تسریع در صدور پروانه های ساختمانی و ارائه تخفیف های مربوطه برای پروژه های حمایتی (۹۹ ساله) مسکن نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.

(۵) استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی با هدف کاهش زمان و هزینه واحدهای مسکن تولیدی در اولویت قرار گیرد.

مسکن نیروهای مسلح
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;