نوروز ۱۳۹۸ مبارک

ورقی زد بر دفتر هستی و صفحه‏ای تازه گشود، برگه‏ای سفید در برابرمان نهاد تا هر آنچه شایسته ….

و نوروز، قصه آمدن یک سال نو و غصه رفتن یک سال کهنه را خبر می‏دهد؛

آغاز میکنیم سال ۱۳۹۸ را با گفتن شادباش جشن نوروز به همگی مردمان سرزمینمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.