نقش کمیته ژئوتکنیک در ارتقای کیفیت ساخت و سازها

تاسیسات نیوز: مسکن شهرهای جدیدرییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر لزوم الگوبرداری از نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، گفت: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان سبب ایجاد اجماع برای حل مشکلات صنف خدمات آزمایشگاهی و درجهت ارتقای کیفیت و استحکام ساخت و ساز شهری می‌شود.
حمزه شکیب رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر لزوم الگوبرداری از نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی، گفت: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور سبب ایجاد اجماع برای حل مشکلات صنف خدمات آزمایشگاهی و درجهت ارتقای کیفیت و استحکام ساخت و ساز شهری می‌شود.
شکیب با اشاره به تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش که متشکل از نمایندگان سراسر استانهاست در عین حال به تعرفه خدمات آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: تشکیل کمیته ژئوتکنیک، کنترل کیفیت بتن و بازرسی جوش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ،نقش موثری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری دارد .
وی با بیان این‌که در وزارت راه وشهرسازی در خصوص تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی حساسیت وجود دارد، ادامه داد: در حالی که افزایش سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی و واقعی شدن این خدمات قطعا نقش تعیین کننده‌ای در تعیین میزان سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت.
وی خواستار الگوبرداری تعرفه خدمات آزمایشگاهی از فهرست‌بها ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در نظام فنی، اجرایی شد و گفت: در زمان حاضر تعرفه خدمات آزمایشگاهی در نظام فنی، اجرایی مشخص است و با توجه به این امر در نظام مهندسی هم می توان برای تعیین خدمات آزمایشگاهی از نظام فنی اجرابی الگوبرداری کرد.
وی با اشاره به نقش خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک در رفتار لرزه‌ای ساختمان‌ها و با اشاره به برخی از زلزله های روی داده در قریب به ۶۲ سال پیش از بعد مطالعات ژئوتکنیکی، افزود: باتوجه به این‌که ایران کشور لرزه خیزی است، ماموریت جامعه مهندسی در پیشگیری و کاهش حوادث جانی و مالی ناشی از زلزله بسیار مهم است. در جامعه دانشگاهی ماموریتها شامل مواردی نظیر مشارکت در عبور از مرزهای دانش در علوم مهندسی،ارایه نظریه های بنیادی و کاربردی در علم مهندسی زلزله،فرهنگ سازی پیشگیری در باور مدیران،مهندسان،سرمایه گذاران و بهره برداران است.
به گزارش شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وی گفت:در گذشته، علی‌رغم زلزله خیز بودن کشور ما خیلی درباره خدمات آزمایشگاهی صحبت نمی کردیم و خیلی هم برای ما مهم نبود. ساختمان‌ها با یک گمانه زنی ساخته می‌شدند و نه بتن کنترل می‌شد ونه جوش مورد بازرسی قرار می‌گرفت. اما هم اکنون نه فقط در تهران بلکه در سراسر کشور خدمات آزمایشگاهی انجام می شود و هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;