نظام بخشی و عدالت محوری، آرزوی رئیس اسبق نظام مهندسی تهران در سال ۱۴۰۳

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: سید علیرضا میرجعفری رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار تاسیسات نیوز، سال ۱۴۰۲ را برای نظام مهندسی ساختمان حامل رخدادهای خوبی دانست و گفت: در حوزه مهندسی مکانیک، بخش طراحی گاز برای ناظران مهندس مکانیک فعال شد و این امر پس از ویرایش مبحث ۱۷ اقدامی مطلوب به شمار می آید که ارتقاء کیفی صنعت ساختمان را به همراه داشت.
رخدادهای خوب نظام مهندسی در سال ۱۴۰۲
او رخداد دیگر را یکپارچه سازی سامانه های نظام مهندسی ذکر و بیان کرد:  ایجاد نظم در سیستم ارجاع از دستاوردهای این رویکرد است که در صورت پی گیری کمی و کیفی مطلوب، شاهد اِعمال نظام و عدالت در اجرا در شهر تهران و شهرستان های اطراف شاهد در حوزه نظام مهندسی خواهیم بود. میرجعفری اصلاح و واقعی سازی تعرفه های خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۲ را از رویدادهای خوبی سال دانست و گفت: در راستای اِعمال افزایش تعرفه ها در سال ۱۴۰۲، حق الزحمه خدمات مهندسی اندکی بهبود یافت هر چند هنوز هم با واقعیات و نرخ تورم جامعه فاصله دارد. یکی دیگر از مباحثی که در سال ۱۴۰۲ به طور جدی پی گیر شد اما با ابهاماتی چند مواجه شد که منجر به نهایی نشدن آن شد، از دیگر اتفاقات خوب سال به شمار می آید که بنا به شواهد در حال پی گیری و بررسی رفع ابهام آن از سوی شورای نگهبان به منظور عملیاتی شدن مسئله مهم بیمه مهندسین نیز هستیم.
شرط کامیابی و موفقیت نظام مهندسی در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳ انتخابات نظام مهندسی ساختمان را در پیش داریم و قطعاً در انتظار حضور مهندسان در عرصه صنفی خود در سه سال آینده هستیم تا بتوانند سهم خود در احقاق حقوق خود به طور مطلوب ایفاء کنند، از این رو امیدواریم مهرماه سال آینده افراد با همه سلیقه ها و عقاید مختلف بتوانند آنچه که حق خود در دایره نظام مهندسی دارند، با حضور پرقدرت در انتخابات بستانند.
واقعی سازی تعرفه ها در سال آینده
افزایش تعرفه ها همچون دیگر سال ها از اولویت ها و مطالبات اصلی اعضاء نظام مهندسی محسوب می شود، بنابراین امیدواریم مسئولین در اعلام تعرفه های خدمات مهندسی با درنظر گرفتن افزایش نرخ تورم صورت گیرد و همچنین کمیته ۵ نفره استان تهران تعرفه ها را واقعی سازی کنند تا شاهد جفا بر صنف نظام مهندسی نباشیم .
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;