مشوق های مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مشوق‌های استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم (عملکرد سال ۱۴۰۲) را اعلام کرد.
قابل‌توجه اعضای محترم سازمان؛
برخی مشوق‌های استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م. به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
  • عدم وجود تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تکمیل جداول درآمد و هزینه.
  • عدم وجود تکلیف برای ارائه اسناد، مدارک و دفاتر حسب مورد.
  • افزایش بازه زمانی تقسیط مالیات نسبت به دوره‌های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه.
  • عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط مأموران مالیاتی.
  • محاسبه مالیات مقطوع با حداکثر مساعدت‌های قانونی ازجمله تعدیل در ضرایب سود فعالیت.
  • عدم نیاز مراجعه به ادارات امور مالیاتی و کوتاه کردن فرایندهای مالیاتی در جهت تکریم مودیان.
  • لحاظ هزینه‌های اجاره محل در تعیین مالیات واحدهای کسبی استیجاری.
  • تا مبلغ ۱۵% مازاد بر درآمدهای اعلام‌شده در فرم تبصره ماده ۱۰۰ مشمول مالیات و جرائم (ماده ۱۹۲) نمی‌شود.
  • سقف بخشودگی جرائم برای مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در حالت تایید فرم تبصره، ۱۰۰% و برای تسلیم اظهارنامه ۵۰% تعیین گردید.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;