مسكن استيجاري با زمين هاي شهرداري

رييس اداره راه وشهرسازي استان تهران در تشريح جزئيات طرحي كه سه ماه پيش، از پيشنهاد آن توسط يك كميته كارشناسي خبر داده بود، اعلام كرد: اين طرح به زودي براي بررسي نهايي به وزارت راه وشهرسازي ارائه مي شود و در صورت تصويب، نوعي همكاري سه جانبه بين دولت، شهرداري تهران و انبوه سازان براي «ساخت مسكن استيجاري» آغاز خواهد شد.

    فريبرز واحدي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به تاكيدي كه قانون ساماندهي مسكن بر احداث واحدهاي مسكوني استيجاري دارد، افزود: طرح مدنظر اداره راه وشهرسازي استان تهران از يك سو تكليف مربوط به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال87 را اجرا مي كند و از سوي ديگر باعث عرضه انبوه آپارتمان به بازار اجاره براي اولين بار در تاريخ بازار مسكن خواهد شد.

    به گزارش «دنياي اقتصاد» اجاره بهاي مسكن در تهران در دو تابستان گذشته به صورت جهشي افزايش پيدا كرد و در حالي كه مسكن مهر به تعداد انبوه در اين سال ها ساخته و به متقاضيان پيش فروش شده بود، اما بي برنامگي در بازار اجاره، سرنوشت اجاره نشين ها را به صورت انحصاري در اختيار موجراني كه براي تامين مخارج ماهانه شان وارد اين بازار شده اند، قرار داد.

    چالش اصلي در بازار اجاره، كمبود آپارتمان است طوري كه كمتر از 10 درصد واحدهاي نوساز در هر سال، از سوي مالكان شان وارد بازار اجاره مي شود. اين در حالي است كه حداقل 30 درصد از خانوارهاي پايتخت نشين مستاجر هستند و در عين حال بيش از 75 درصد از كساني كه براي اولين بار در نقش متقاضي وارد بازار مسكن مي شوند –زوج هاي جديد- مستقيم به سمت اجاره نشيني مي روند.

    براين اساس، طرح ساخت مسكن استيجاري در نظر دارد انحصار در بازار اجاره را بشكند و با نظارت دولت، شبكه اي منظم براي اجاره داري در شهر تهران راه اندازي كند.

    در اين طرح پيشنهاد شده است، زمين هاي شهرداري با حمايت دولت در اختيار انبوه سازان براي ساخت آپارتمان هاي اجاره اي قرار بگيرد و واحدها به مدت 3 تا 5سال به متقاضيان مسكن مهر اجاره داده شود تا بعد از اتمام دوره اجاره، ساكنان اين آپارتمان ها به واحدهاي ملكي شان در مناطق مسكن مهر منتقل شوند.

    فريبرز واحدي در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: يکي از مواردي که در قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن بر آن تاکيد شده موضوع ساماندهي مسکن استيجاري است.

    وي افزود: در اين راستا هم اکنون در حال رايزني با وزير راه و شهرسازي و بحث و بررسي پيرامون اجراي مجدد اين طرح هستيم.

    واحدي در پاسخ به اين سوال که مگر مسوولان مسکن اين طرح را شکست خورده نمي دانند؟ گفت: در مورد اينکه آيا در گذشته ساخت مسکن استيجاري شکست خورده يا نه نمي توان به صورت مطلق نظر داد. ممکن است اين طرح در جايي جواب داده باشد و در جايي نه.

    وي با اشاره به اهميت ساخت مسکن استيجاري به خصوص براي شهر تهران ابراز کرد: بايد شهرداري ها را در اين زمينه تشويق کنيم تا اين واحدها را در قالب طرح هاي مشارکتي با انبوه سازان در سطح پايتخت و ساير شهرهاي استان تهران در مرحله اول، احداث کنند.

    مديرکل راه و شهرسازي استان تهران خاطرنشان کرد: سياستي که خود من در نظر دارم آن است که کساني که در شهر تهران قرار است سکونت کنند در نتيجه مشارکت انبوه سازان و شهرداري براي ساخت واحدهاي استيجاري به مدت 3 تا 5 سال در اين واحدها ساکن شوند و همزمان با سکونت در اين واحدها در طرح مسکن مهر هم ثبت نام کنند؛ به اين صورت اين افراد پس از اتمام مهلت سکونت در واحدهاي استيجاري، واحد مسکن مهر خود را تحويل گرفته و در آن ساکن مي شوند.

    واحدي ادامه داد: هم اکنون به دنبال جلب و اختصاص مشوق هايي براي شهرداري ها هستيم که اين بحث را دنبال کنند؛ مشوق هايي که دولت در قالب تسهيلات يا اراضي مي تواند در اختيار آنها قرار دهد يا تهاترهايي که دولت و شهرداري مي توانند با استفاده از اختيارات قانوني خود از آن استفاده کنند مواردي است که هم اکنون در وزارت راه و شهرسازي در دست بررسي و کارشناسي است.

    وي درباره ميزان قطعيت اجراي مسکن استيجاري در تهران گفت: اين پيشنهاد فعلادر مرحله بررسي طرح هاي قبلي و هدايت پيشنهادهاي موجود در اين زمينه به سمت فعاليت هاي عملياتي است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;