مدیریت نامطلوب روسا در تعرفه های پایین مهندسی

عضو سازمان نظام مهندسی گلستان انتقاد کرد؛، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در انتقاد از عملکرد مدیران سازمان گفت:هیئت مدیره‌ یکجانشین منفعتی برای جامعه مهندسی نخواهد داشت و فقط منافع خود را تامین خواهد کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، نعیم نعمایی اظهار کرد: متاسفانه عدم وجود تعرفه درست باعث به خطر افتادن شأن کاری مهندسان شده و واژه مهندس در جامعه اعتبار آنچنانی ندارد.عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان افزود: در گذشته واژه مهندس تعدادی مزایای قانونی به همراه خود داشته و شناخته شدن بر اساس واژه مهندس اعتبار ایجاد می کرد.مدرس دانشگاه ادامه داد: امروز واژه مهندس در سطح جامعه بعضاً به عنوان شوخی استفاده می‌شود؛ یکی از دلایل آن بحث معیشتی مهندسان است.وی بیان کرد: در حوزه رشته های هفت گانه در سازمان نظام مهندسی ساختمان، تعرفه خدمات مهندسی طبق قانون، بر حسب مبحث دو حق الزحمه مهندسان، درصدی از هزینه تمام شده ساختمان باید باشد.
آفت اقتصاد دستوری در تعرفه های پایین مهندسینعمایی اظهار کرد: هر سال معاونت مسکن وزارت خانه بخشنامه‌ای را تنظیم و مبلغ پایه ساخت ساختمان را اعلام می‌کند؛ بر اساس آن سازمان های نظام مهندسی تعرفه را بر حسب شهرستان خود تنظیم می‌کنند.وی ادامه داد: متاسفانه معاونت مسکن وزارت خانه، بنا به آفتی به اسم اقتصاد دستوری، عدد غیر واقعی را اعلام می‌کند و همین مسأله باعث می‌شود تا عده ای از فعالان حوزه مهندسی این شغل را به چشم شغل اصلی خود نبینند.عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان و مدرس دانشگاه یادآور شد: ۱۰ سال پیش تعرفه خدمات مهندسی شبه واقعی شده بود؛ یعنی آن زمان شرایط به گونه ای بود که مهندس می‌توانست خدمات مهندسی را به عنوان شغل اصلی در نظر بگیرد.
هیات مدیره سازمان تلاشی برای معیشت مهندسان نداردوی اظهار کرد: بسیاری از مهندسان تمرکز خود را بر روی این کار آوردند و دفاتر حقوقی تشکیل دادند؛ همه اتفاقات به این دلیل بود که هئیت مدیران ارتباطات گسترده ای را پوشش می دانند.نعمایی در رابطه با راهکارهای بهبود تعرفه خدمات مهندسی گفت: هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به مراتب باید پویاتر باشد تا در کمیته چهار نفره بتواند تعرفه خدمات مهندسی را شبه واقعی کند.وی ادامه داد: متاسفانه هیئت مدیره‌ که یکجانشین باشد، صرفاً منافع خودش را تامین می‌کند؛ زحمت می‌کشند اما منفعت ویژه وارد معیشت مهندسان نمی‌کنند.وی یادآور شد: آفت هیئت مدیران یکجا نشینی است؛ ما در ادوار نظام مهندسی زمانی در خصوص تعرفه موفق بودیم که هیئت مدیره، فعال، پرتحرک و ارتباطات گسترده‌ای داشت.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;