قانون مجريان ذي صلاح در نظام مهندسي سوري انجام مي شود

0

 

 

 

رئيس شوراي شهر مشهد گفت: قانون مجريان ذي صلاح در نظام مهندسي سوري انجام مي شود.

 

 

 

 

به گزارش تاسیسات نیوز، عباس شيرمحمدي،  در جلسه شوراي شهر اظهار كرد:‌ مجريان ذي صلاح باعث شده اند تا سازمان نظام مهندسي موفق عمل كند اما اين قانون اكنون به شكل سوري انجام مي شود.

وي عنوان كرد: اكنون بين كساني كه امضا مي كنند و ساختماني نمي سازند و كساني كه مي سازند اما اثر و امضايي ندارند فاصله وجود دارد و اين معضل بايد حل شود.

وي ادامه داد: ما در دوره شوراي سوم اين مجريان ذي صلاح را تا مدتي متوقف كرديم و آنها بعد از مدتي كار خود را شروع كردند و اين موضوع هنوز لاينحل مانده است.

 

شوراي شهر وارد عمل مي شود

وي بيان كرد: در حال حاضر بحث مجريان ذي صلاح به شكل سوري انجام مي شود و اين يك نقص است.

به گزارش مهر وي تصريح كرد: در سطح كشور 4 استان بيشتر قانون مجريان ذي صلاح را اجرا نمي كنند و بايد اكنون كه خراسان رضوي در اين مقوله پيشتاز است الگويي براي ساير استانها باشد.

وي با بيان مطلب فوق ادامه داد: اگر قرار است وضعيت به اين شكل ادامه داشته باشد شوراي شهر و شهرداري وارد عمل مي شوند.

وي در ادامه توضيح داد: چند سالي است كه براي كوتاه كردن دست افراد غيرمتخصص از صنعت ساخت و ساز قانون جديدي به نام مجري ذي صلاح مورد اجرا قرار مي گيرد كه اين امر به معناي حضور کامل و تمام وقت فرد مجري است.

 

جمع آوري حفاري هاي سطح شهر قبل از نوروز

وي ادامه داد: حضور مجري وقتي معني دارد که خود کاملآ مراحل اجرايي کار را در دست داشته باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظيفه تامين مالي و مصالح و نيروي کاري را داشته باشد.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ايام نوروز گفت: قبل از آمدن نوروز حفاري ها و كارگاه هايي كه در مسير تردد زائران قرار دارد جمع آوري مي شود.

وي افزود: جلسه شوراي ترافيك استان نيز تشكيل خواهد شد و براي اعمال محدوديت هاي ترافيكي در ايام نوروز تصميم گيري مي شود.

پایان پیام/.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;