فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات

0
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در نظر دارد تعمیر و نگهداری تاسیسات مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس و ساختمان اداری خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
به گزارش تاسیسات نیوز، متقاضیان می توانند پس از مطالعه شرایط، در ساعات اداری با همراه داشتن معرفی نامه کتبی، جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به امور مالی سازمان مراجعه نمایند.
  1. تاریخ مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
  2. محل مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه: امور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
  3.  آدرس: قم،پردیسان،بلوار امام صادق (ع)،بلوار امام علی(ع)،نبش میدان شهداء منا – شماره تماس ۰۲۵۳۲۲۲۵۱۴۵
  4. نحوه ارائه پاکات: در قالب دو پاکت الف و ب ممهور به مهر و امضا شرکت متقاضی.
  5. حداکثر مهلت ارائه پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
  6. محل تحویل پاکت ها: دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;