شمارش معکوس برای اجرای کامل ضوابط مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی

تاسیسات نیوز: حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان طی نامه ای خطابه حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ضمن تاکید بر اجرای ضوابط مندرج در ماده  ۱۹ مقررات ملی ساختمان در حوزه طراحی، نظارت و اجرا، اعلام کرد؛ ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت این نامه مواد ۸۳ تا ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ویژه بندهای الف تا ج ماده ۹۱ و همچنین تبصره ۴ ماده ۸۵ در تمام مراکز نظام مهندسی استان ها، اجرایی شود.
متن نامه مذکور به شرح ذیل است:
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;