ششمين كنفرانس ملي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران

 

 

 

حوزه(هاي) تحت پوشش: مهندسي برق و الكترونيك, مهندسي عمومي, سيستم هاي اطلاعاتي مديريتي
تاريخ برگزاري: 8 آذر 1391 تا 9 آذر 1391
برگزار کننده: دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي و انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
محل برگزاري: تهران

KN2-10187

اهداف كنفرانس ملي فرماندهي و كنترل
ارايه جديدترين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در حوزه C4I
فراهم آوري فضايي جهت تبادل و تعامل صنايع، سازمان ها و محققين حوزه C4I
شناسايي نيازها و چالشها در حوزه هوشمندسازي C4I
شناسايي خبرگان و هسته هاي تحقيقاتي حوزه C4I در كشور
شناسايي شركتهاي فعال در حوزه C4I
شناسايي محصولات فناوري داخلي در حوزه C4I
توسعه رويكردهاي كاربردي بومي
مشاركت گسترده تر بخش هاي دانشگاهي، پژوهشي و تحقيقاتي كشور
مشاركت گسترده تر دستگاه هاي حاكميتي كشور (دستگاه هاي سه قوه)

محورهاي كنفرانس
اصول، اهداف، سياستهاي بالادستي توسعه سامانههاي مبتني بر C4I
چشمانداز، اهداف، سياستها و راهبردهاي توسعه سامانه هاي C4I در كشور
اولويتهاي برنامه هاي توسعهاي در علوم و فناوريها، نيروي انساني، سازمان، ساختار و مديريت دانش
آينده پژوهي و ديدهباني روندهاي آينده
نقش سازمانهاي مرتبط با مديريت و كنترل كشور

توسعه علوم و فناوريهاي نوين براي ارتقاي سامانه هاي C4I بومي
مفاهيم پايه و بنيادي در حوزه C4I
فن آوريهاي نوين ارتباطات و كاربرد آن در C4I
فن آوريهاي نوين اطلاعاتي، شبكه و انتقال داده
علوم شناختي در حوزه C4I
فن آوريهاي حسگر، شناسايي، هدايت، كنترل و ناوبري
مديريت جامع زيرساخت هاي هوشمند
تركيب و پردازش هوشمند اطلاعات در ارتقاي سامانه هاي C4I
كاربرد داده كاوي و مديريت دانش در سامانه هاي C4I
سامانه هاي تطبيق پذير، خودكنترل، تصميمساز، دادهكاو، خودسازمانده بومي در حوزه هاي C4I

امنيت در سامانه هاي C4I
امنيت فضاي سايبري و تبادل اطلاعات
شبكه هاي اجتماعي، تهديدها و فرصتها
آسيب پذيري سامانه هاي C4I و چگونگي مقابله با آن
امنيت زيرساختهاي ارتباطي، اطلاعاتي در سامانه هاي C4I

معماري، مدلسازي، شبيه سازي در فرايندها و سامانه هاي C4I
مدلسازي كاربر و عاملهاي هوشمند
مدلسازي رابط كاربر و ماشين
طراحي و توسعه معماري سيستم هاي خود تطبيق درC4I
مدلسازي بازي جنگ
مدلسازي و شبيه سازي مديريت بحران
مدلها و چارچوبهاي معماري سامانه هاي خودتطبيق در C4I

فرماندهي و كنترل در امور نظامي
نقش فرماندهي و كنترل در پيشگيري و مديريت تهديدات نظامي
فرماندهي و كنترل در جنگهاي نوين
شبكه هاي هوشمند در سامانه هاي C4I نظامي
فرماندهي و كنترل در امور انتظامي و امنيتي
جنگهاي شبكه مدار، جنگهاي ناهمگون، جنگهاي اطلاعاتي و جنگهاي الكترونيك

فرماندهي و كنترل در امور غير نظامي
سامانه هاي يكپارچه توزيع انرژي، بانكداري، بهداشت، درمان، حمل و نقل، ترافيك، تجارت الكترونيك و ….
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرماندهي و كنترل مديريت بحران و پدافند غير عامل
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرماندهي و كنترل حوزه هاي دولت الكترونيك

ترويج، آموزش و فرهنگسازي در حوزه C4I
الزامات آموزشي تحصيلات تكميلي در حوزه C4I
مدلها، فرايندها و ساختارهاي آموزشي در حوزه C4I
توسعه، ترويج و فرهنگسازي

استانداردها، قوانين و مقررات در حوزه هاي C4I
قوانين مالكيت مادي و معنوي در حوزه سامانه هاي C4I
استانداردهاي حاكم بر توسعه C4I
تنظيم مقررات(رگلاتوري) حاكم بر C4I
نقش مسائل حقوقي و اخلاقي در فناوري اطلاعات و ارتباطات
نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات در عدالت و انضباط اجتماعي
استانداردهاي مسائل امنيتي در سيستم هاي خودكار

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 021-224318800

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;