راهبری و نگهداری ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان

0


تجدید مناقصه عمومی شماره 2/273/94 ( یک مرحله ای)

 

1- موضوع مناقصه: مناقصه راهبری و نگهداری ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ادارات مرکزی (قدیم) و شعبه مرکزی و سایت فناوری بانک سپه. شایان ذکر است بدواً ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد.

 

2- محل دریافت و عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی دستگاه مناقصه گزار: بانک سپه- اداره کل ساختمان و تاسیسات به نشانی: تهران- بلوار آفریقا- ورودی اول جنب ساختمان راه آهن ( خیابان نوروز) – ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه ( ساختمان نگین) – طبقه هشتم.

 

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: از روز دوشنبه 11/08/1394 لغایت پایان وقت اداری ( ساعت 16) روز دوشنبه 18/08/1394

 

4- آخرین مهلت تکمیل و عودت اسناد ارزیابی کیفی و پاکات (( الف، ب، ج)): ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 04/09/1394

 

5- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 250000000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی بجز بانک سپه.

 

6- جلسه بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 09/09/1394 طبقه سیزدهم ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه واقع در نشانی مذکور.

 

لذا شرکت های دارای رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست محترم جمهوری و تایید صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی در زمینه تعمیر و نگهداری و تاسیسات، معتبر در سال 1394 می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 100000 ريال به حساب جاری طلایی به شماره 1261800098605 به نام اداره کل حسابداری و بودجه بانک سپه ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سپه) به اداره کل ساختمان و تاسیسات این بانک واقع در طبقه هشتم نشانی صدرالذکر مراجعه نمایند.

 

 

بانک سپه- اداره کل ساختمان و تاسیسات

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;