دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی البرز

تاسیسات نیوز:  نظر به اینکه هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را به صورت تمام الکترونیکی از ساعت ۸ الی ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲  برگزارخواهد نمود، لذا بدینوسیله ازکلیه علاقه مندان حائز شرایط داوطلبی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج درماده ۱۱ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت درهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند ، دعوت می شود نسبت به ارائه مستندات و مدارک لازم از طریق سامانه انتخابات به آدرس http://Onlinesen.ir (این لینک از روز شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۳ فعال خواهد بود) اقدام و از تاریخ  ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ الی ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ جهت ارائه اصل مدارک و تطبیق مستندات، به محل هیات اجرایی انتخابات واقع در کرج، رجائی شهر، بلوار رستاخیز، خیابان سوم غربی، اداره کل راه و شهرسازی، طبقه همکف مراجعه نمایند.
 بدیهی است، مدت فوق قابل تمدید نمی باشد و به درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواست هایی که داوطلب عضویت درهیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کمتر از۷ نفر _موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ _ می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:
 ۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی ۴- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی ۵-  داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره- اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی : احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند (۶) ماده یادشده، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می باشد:
الف- حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی:
۱- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت (۷) سال از زمان صدور رای قطعی مذکور.
۲-نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.
۳- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود
۴- عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده (۲) مکرر و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر شده باشد. تبصره – اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می باشد.
ب- صلاحیت علمی:
۱-دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیات مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد. تبصره- مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا (۱۰) سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بود.
 ۲-گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی
 پ- صلاحیت حرفه ای:
۱-دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیات مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک. ۲- اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیات مدیره دارد در (۵) سال مداوم آخر یا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:
یک- انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.
دو- مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیت های فوق.
سه- آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا.
 *تبصره ۱- برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (۵) سال فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیقی در سال های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است.
 *تبصره ۲- داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.
 *تبصره ۳- به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی باشد.
 *تبصره ۴- داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیات مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیات مدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیات مدیره از کلیه سمت هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می شود.
ضمنا نظامنامه انتخابات تمام الکترونیکی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در سایت نظام مهندسی ساختمان استان البرز جهت مطالعه و آگاهی بیشتر در دسترس داوطلبان می باشد .
هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
جهت دریافت فایل پی دی اف نظامنامه انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها لطفا کلیک نمایید
جهت دریافت فایل  شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیات مدیره سازمان استانها لطفا کلیک نمایید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;