دستورالعمل طراحی و نصب اسپرینکلر ها + دانلود

جدیدترین نشریه در خصوص ضوابط طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار (اسپرینکلر ها) با تلاش برخی از صاحب نظران این حوزه منتشر شد. این نشریه را می توان ترجمه ای از NFPA13 دانست. اهمیت این نشریه در سازمان انتشار دهنده آن است.

 

بنا به گزارش تاسیسات نیوز، نشریه شماره ۸۲۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلر ها) منتشر شد.

 

اعضای گروه تدوین کننده این نشریه عبارتند از مهندس مسعود جمالی آشتیانی مدیر بخش تحقیقات آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دکتر سعید بختیاری رئیس بخش مهندسی آتش، مهندس حسام طاووسی مهندس مشاور در خصوص سیستم های اسپرینکلر و مدرس آکادمی کاشانه و مهندس لیلا تقی اکبری.

 

دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلرها)
دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

 

در کمیته تخصصی و بازخوانی به جز این افراد، متخصصان دیگری چون مهندس اشکان نیک بخت از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و مجید دادخواه تهرانی و اسلام هشتری از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر اصفهان نیز دیده می شوند. همچنین سید محمدرضا میرعبدالهی دبیر وقت کمیته تخصصـی مبحـث سـوم مقـررات ملی ساختمان نیز در این تیم عضویت داشته اند. این جامعیت افراد عضو و وجود نمایندگان متعدد از کلیه سازمان های صاحب نظر و دخیل در این امر مهم بسیار حایز اهمیت است.

 

در یک نگاه کلی به نظر می رسد این نشریه ترجمه ای تمام قد از NFPA13 است که ارزش آن را صدچندان می کند.

 

چاپ این نشریه می تواند خلاء موجود در مقررات ملی ساختمان در خصوص طراحی اسپرینکلرها را جبران نماید.

 

این نشریه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

 

دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق (اسپرینکلرها)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;