درگیری مهندسان ایرانی و طالبان در مرز +فیلم

تاسیسات نیوز – حساسیت نیروهای طالبان به خاطر نیم سانتی متر انجام فعالیت های عمرانی در مرز با مهندسان ایرانی را در این فیلم ببینید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;