خدمات مهندسی با قیمت مسکن گره نخورده است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس: برخی مدیران بالادستی تعرفه خدمات فنی مهندسی را برای کاهش قیمت مسکن پایین نگه می دارنداین در حالی است که اساساً خدمات فنی مهندسی را نبایدبا قیمت مسکن گره زد.
نشست مشترک هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی برگزار و دراین نشست بر تداوم تلاش برای احقاق حقوق جامعه مهندسان فارس تأکید شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، در همین ارتباط مهندس ستار خورشیدی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با انتقاداز اینکه برخی دستگاههای اجرایی در تعامل و همکاری با سازمان نظام مهندسی عملکردقابل دفاعی ندارند، اظهارداشت: مجموعه نظام مهندسی یک مجموعه تخصصی در راستای خدمت به مردم و  همفکری و همکاری با دستگاههای اجرایی است.
وی با بیان اینکه جامعه مهندسی با چندمعضل اساسی از جمله عدم برخورداری از خدمات بیمه تأمین اجتماعی و تعرفههای پایین خدمات مواجه است گفت: یکی دیگر از مشکلات، بی توجهی برخی نمایندگان مجلس به نظرات شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی در پیش نویس قانون نظام مهندسی است که زمینه تصویب یک قانون پر مشکل را فراهم کرده است.
 وی در بخش دیگری از این نشست با انتقاداز اینکه برخی افرادفکر می کنندهزینه کردن در زمینه خدمات فنی مهندسی نوعی اتلاف منابع مالی است، ابراز داشت: برخی مدیران بالادستی تعرفه خدمات فنی مهندسی را برای کاهش قیمت مسکن پایین نگه می دارنداین در حالی است که اساساً خدمات فنی مهندسی را نبایدبا قیمت مسکن گره زد.
مهندس خورشیدی با عنوان اینکه اجرای طرحهای گوناگون تولیدمسکن در دولتهای مختلف با دارایی ها و املاک محدوددولت امکانپذیر نیست، گفت: اخیراً احداث ۴ شهر جدیدبرای استان فارس تصویب شده است که با توجه به تجربه تلخ شهر صدرا و دیگر پروژه هایی مثل مسکن مهر لپویی که هزینههای زیادی را برای تأمین زیرساخت ها و انتقال خطوط انرژی دربر داشته است، انتظار میرودبه جای هزینه هایی از این دست، در جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اقدام شود. مهندس خورشیدی در ادامه از تخفیف ۲۵ درصدی خدمات فنی مهندسی در بافت های فرسوده خبر دادو گفت: هدف از اعمال این تخفیف، ایجادانگیزه در میان ساکنان بافتهای فرسوده برای بهسازی و نوسازی است.
دکتر طاهره نصر: نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین، زمینه لازم برای نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی ساختمان را فراهم کنند
در ادامه این نشست دکتر طاهره نصر، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با تأکیدبر ضرورت نهادینه کردن مفهوم امنیت ملی در شئون مختلف جامعه گفت : بایدبه این سئوال پاسخ داده شودکه چرا مجموعه ای مانندنظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد سیاستگذار نمی توانددر نظام تأمین امنیت کشور نقش داشته باشیم؟
رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با طرح این پرسش که چرا موانع مختلفی را پیش پای سازمان نظام مهندسی ساختمان می گذارندتا نتواندکار خود را به خوبی انجام دهد؟ بیان داشت : انتظار می رود نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین همکاری و زمینه لازم برای نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی در امور مربوطه به حوزه تخصصی خودرا فراهم کنند..
دکتر نصر با اشاره به اینکه بیش از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت جامعه مهندسی کشور را تشکیل می دهند، ابرازداشت: متأسفانه این افراد از بیمه تأمین اجتماعی محرومند، تعدادکارها و تعرفه خدمات مهندسی شان پایین است و همین باعث شده امنیت روانی خودو خانواده هایشان کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که مسئولیت حقوقی و قانونی بسیار زیادی بر دوش مهندسان قرار دارد. وی با تأکیدبر اینکه در قانون جدیدتخلفات احتمالی مهندسان جرم انگاری شده و همین باعث می شودآرامش روانی آنها در هنگام کار تحت تاثیر قرار بگیرد، تصریح کرد: امیدواریم با اصلاح قوانین شاهدایجادانگیزه برای عملکرد بهتر مهندسان باشیم.
رئیس گروه تخصصی معماری در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاداز اینکه وعده های داده شده در خصوص بیمه مهندسان محقق نشده است، خطاب به دکتر عزیزی گفت: درخواست ما از شما به عنوان نماینده مجلس این است که زمینه رایزنی و نشست با مدیران سازمان تأمین اجتماعی را برای هیأت مدیره نظام مهندسی فراهم کنید تا بتوانیم این دغدغه جامعه مهندسی فارس را پیگیری و رفع کنیم. وی اظهارامیدواری کردکه این نماینده شیراز در مجلس به عنوان حامی کمک کندتا فارس به عنوان استان پایلوت، مشکل بیمه جامعه مهندسان را حل کند.
دکتر زوربخش: عدم رسیدگی به خواسته ها و مطالبات مهندسان ممکن است به یک سری آسیب ها و بحران های اجتماعی منجر شود
دکتر مجتبی زور بخش نیز در ادامه این نشست بهبودشرایط مهندسان را یک اصل توصیف کردکه تحقق آن در گرو واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی است.عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با بیان اینکه مهندسان وظیفه دارندآسیبهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی را تا حدامکان کاهش دهند و ریسک پذیری ساختمان ها را پایین بیاورند، گفت: تحقق این مهم می طلبدکه تعرفه خدمات و دستمزد واقعی شود تا کیفیت کار در آینده تحت الشعاع قرار نگیرد. وی با تاکید بر اینکه مطالبات مهندسان واقعاً مطالبات به حقی است، تصریح کرد: عدم رسیدگی به خواسته ها و مطالبات مهندسان ممکن است به یکسری آسیب ها و بحران های اجتماعی منجر شود، آن هم برای افرادی  که در یک حوزه تخصصی فعالیت می کنند. دکتر زوربخش با تاکید بر اینکه موضوع بیمه مهندسان حتماً باید محقق شود و ظرفیت اشتغال مهندسانی که کار را به صورت حرفه ای انجام می دهندافزایش یابد، تصریح کرد: در مبحث ۲ قانون تمام پیش بینی ها در این خصوص انجام شده است.
مهندس تدین : غیر واقعی بودن تعرفه خدمات مهندسی یکی از معضلات جدی مهندسان است
مهندس هادی تدین دیگر عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس نیز غیر واقعی بودن تعرفه خدمات مهندسی را یکی از معضلات جدی مهندسان دانست و گفت : متأسفانه با توجه به الزام وزیر وقت راه و شهرسازی نرخ تعرفه خدمات مهندسی در تمام استان ها تنها ۳۰ درصد افزایش یافت که این رقم پاسخگوی هزینه های مهندسان نیست.
وی با اشاره به اقدامات مثبت و سازنده ای که در دوره هیأت مدیره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس رخ داده است، ابراز داشت: از جمله این اقدامات سازنده می توان به سیستمی شدن ارجاع نظارت اشاره کردکه نظارت را از حالت انتخابی خارج و زمینه عدالت در انجام کارها را فراهم کرده است.
مهندس ضابطیان : مکان یابی بهینه و تأمین آینده مناسب در اجرای طرح ملی مسکن نباید فدای تأمین زمین ارزان و سرعت در انجام کار شود
مهندس ضابطیان، عضو دیگر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز یکی از وظایف این سازمان را توجه به طرحهای تفضیلی و طرحهای جامع در راستای تأمین حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت : به عنوان یک کارشناس رسمی دادگستری اعلام می کنم که الحاق هایی که در راستای عملیاتی شدن طرح ملی مسکن در استان فارس و دیگر استان های کشور اتفاق می افتدمی تواندزمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی، تغییر کاربری و دیگر تخلفات و معضلات اجتماعی شود.
به گفته وی نباید به خاطر تولید مسکن با الحاق دیگر مناطق به شهر چالش های امنیتی ایجادکرد و آینده شهر را به مخاطره انداخت. ضابطیان با بیان اینکه در اجرای طرح ملی مسکن، اصل مکانیابی بهینه و تامین آینده مناسب برای طرح داردفدای تأمین زمین ارزان و سرعت در انجام کار می شود، اظهارداشت: در راستای اجرای این طرح بیش از دو هزار هکتار به شهر شیراز اضافه شده در حالی که در طرح های ۱۰ ساله و بلندمدت این کلانشهر چنین الحاقاتی پیش بینی نشده است.
 
 
دکترخورشیدی : درس اخلاق مهندسی به دروس آموزشی دانشگاه های مهندسی اضافه شود
دکتر رضا خورشیدی  از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموعه نظام مهندسی ساختمان در چند ساختمان منفک و جداگانه فعالیت می کند ، ابراز داشت : انتظار می رود مساعدت های لازم در خصوص احداث یک ساختمان واحد و جدید از طریق واگذاری زمین به سازمان نظام مهندسی انجام شود.
مهندس نعمتی : از جمله وظایف اعضای سازمان رعایت اخلاق مهندسی است
مهندس نعمتی دیگر عضو هیات مدیره نیز در بخش دیگری از این نشست با عنوان اینکه از جمله وظایف اعضای این سازمان بر اساس قانون نظام مهندسی رعایت اخلاق مهندسی است، عنوان کرد: با توجه به اینکه اخلاق حرفه ای در بسیاری موارد رعایت نمی شود پیشنهاد می شود درس اخلاق مهندسی به دروس آموزشی دانشگاه های مهندسی اضافه شود.
  مهندس اوجی ؛ هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به نوعی در زمینه اجرای قانون ساختار شکست دچار  سردرگمی است
در ادامه این نشست مهندس امیر اوجی  با اشاره به اینکه عدم اجرای بخشنامه  سال ۷۹ مرتبط با بحث قانون ساختار شکست، برای سازمان نظام مهندسی بار حقوقی دارد، عنوان کرد: این بخشنامه قانونی است اما اجرا یا عدم اجرای آن حواشی و نارضایتی عده ای از مهندسان  را در پی خواهدداشت.به گفته وی، هیأت مدیره سازمان در زمینه اجرای این قانون به نوعی دچار  سردرگمی است چرا که مراجع مدیریتی اجرای آن در شرایط فعلی را به صلاح نمی دانندو در عین حال عدم اجرای آن نیز باعث نارضایتی در جامعه مهندسان شده است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با اشاره به اینکه در سال ۷۹ ساختمان ها به صورت دو یا سه طبقه ساخته می شدند، گفت: بسیاری از خدمات فنی مهندسی رشته برق مانندمباحث مرتبط با نصب آسانسور راه اندازی سیستم های حفاظتی اطفاء و اعلام حریق هوشمندسازی منازل و غیره در آن زمان مطرح نبوده است؛  همین موضوع باعث شده تا تعرفه این خدمات در دستورالعمل های سال  ۷۹ لحاظ نشده باشدو در این راستا  مهندسان برق عملا از حقوق خود محروم بمانند و  زمینه نارضایتی ها در این خصوص فراهم شود.
دکتر بنان: در بحث اخذ صلاحیت مهندسان، نمی توان صرفاً به برگزاری آزمون اکتفا کرد 
دکتر محمدبنان، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۰۰ هزار مهندس در کشور فعالیت دارندابراز داشت: در بحث اخذ صلاحیت مهندسان صرفاً نمی توان به برگزاری آزمون اکتفا کرد و در حالی که مهندس هیچ گونه سابقه و تجربه نظارت را ندارد، تنها با اتکاء به یک آزمون صلاحیت نظارتی را برای وی تاییدکرد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل مطرح شدن ایده برگزاری سالیانه ۴ آزمون نظارت نه تنها کمکی به بهبود فرایند نظارت نمی کند ، بلکه صف افرادکم تجربه اما دارای کارت نظارت را بیشتر و طولانی تر می نماید..
این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با ذکر این مثال که حق کمیسیون بنگاه های املاک در برخی مناطق شهر، چندین برابر حق نظارت یک مهندس است بیان داشت : با توجه به این که آمارهای جامعی از ساخت و سازها وجود ندارد دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دنبال راه اندازی سامانه ای برای جمع آوری این داده ها در قالب طرح «بیم» می باشد.
 بنان خاطر نشان کرد: امیدواریم این موضوع موردحمایت مسئولان و نمایندگان استان قرار گیرد ؛ به گفته وی استان فارس به عنوان استان پایلوت برای اجرای طرح بیم اقدام کرده است.
مهندس پوست فروش فرد : در خصوص پیگیری مطالبات بیمه مهندسان اقدامات و پیگیری های مناسبی را در کمیسیون اجتماعی مجلس شاهد نبودیم
مهندس یاسر پوست فروش، عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز به موضوع بیمه مهندسان اشاره و با انتقاد از اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص پیگیری مطالبات بیمه مهندسان اقدامات و پیگیری های عملی مناسبی را شاهد نبودیم اظهار داشت: انتظار میرود این دغدغه، گلایه و نارضایتی اعضای سازمان مهندسی کشور به گوش اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برسد و بر این نکته تأکید شودکه برخلاف اکثر صنوف ، مهندسان امکان استفاده از خدمات بیمه را ندارند.
دکتر قیصری: برخی قوانین و بخشنامه ها در حوزه فعالیت مهندسان اختلال ایجاد می کند  
دکتر قیصری دیگر عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز درادامه این نشست با اشاره به اینکه اصلاح برخی قوانین و بخشنامه ها درحوزه قانون  : نظام مهندسی باید با مشارکت افراد ذی صلاح در این حوزه انجام شود ، اظهارداشت  بهتر است از ظرفیت جامعه مهندسی و افراد صاحب صلاحیت در تدوین این قانون استفاده شود .
دکتر بیاتی: دولت با هدف کاهش قیمت ساخت و ساز  نمی خواهدتعرفه خدمات مهندسی را واقعی کند
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس نیز در ادامه خواستار مساعدت نمایندگان مجلس در به روز رسانی قیمت های ساخت و ساز و تعرفه خدمات فنی مهندسی شد وگفت: دولت با هدف کاهش قیمت ساخت و ساز  نمی خواهدتعرفه خدمات مهندسی را واقعی کند.دکتر هادی بیاتی اظهار کرد: می توان با ابلاغ بخشنامه و با استفاده از ظرفیت هیأت های ۴ نفره با توجه به شرایط هر استان، زمینه واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی را فراهم کرد.
وی در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نیز توضیحاتی را ارائه داد و عنوان کرد: انتظار می رود بر اساس نیازسنجی هایی که در استان ها انجام می شود و نیازهای واقعی هر استان، پروانه اشتغال صادر شود.
به گفته نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  بسیاری از اعضای جامعه مهندسان نیازمندحمایت های معیشتی هستند و انتظار می رود دولت در این زمینه ورودکند.
بیاتی همچنین خواستار اصلاح بخشنامه تعارض منافع در جامعه مهندسی شد و گفت: بسیاری از مواردی که به عنوان تعارض منافع در نظر گرفته شده است در عمل تعارض منافع نیستند.
دکتر زارع: ظرفیت خدمات فنی مهندسی فارس و شرکت های دانش بنیان این حوزه در کشورسرآمداست 
در بخش دیگری از این نشست دکتر علیرضا زارع، نایب رئیس دوم سازمان نیز با بیان اینکه استان فارس بالغ بر ۷ درصد از سرزمین اصلی و پنج و شش دهم درصداز جمعیت کشور را به خوداختصاص داده است اظهار داشت : تولید۱۲ درصدمحصولات کشاورزی و دامپروری، سهم چهار و نیم درصدی از تولیدناخالص ملی و احداث ۱۱ و دو دهم درصدساخت و ساز کشور در استان فارس بخش دیگری از ظرفیت های این استان است. وی با بیان اینکه شیراز به عوان یک متروپل و شهر مهاجر پذیر، مراجعات زیادی  از استان های همسایه و دیگر کشورها دارد، ابراز داشت: طرح توسعه شیراز از گویم تا برمشور در حالی مطرح می شودکه هیچ برنامه و چشم اندازی برای این توسعه وجودندارد.
دکتر زارع به بحث توسعه بافت های میانی شیراز نیز اشاره و اظهارکرد: چنانچه این توسعه ساماندهی و بازسازی نشود پدیده  خیلی بدی را در برخی مناطق شهر شاهدخواهیم بود.
نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با تاکید بر اینکه این استان ظرفیت بسیار زیادی در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی دارد، بیان داشت: در این راستا قراردادها و تفاهم نامه هایی با برخی کشورهای همسایه منعقدشده اما متاسفانه این قراردادها عملیاتی نمی شود؛ این در حالی است که ظرفیت خدمات فنی مهندسی و شرکتهای دانش بنیان این حوزه در استان فارس در کشور سرآمداست.
دکتر زارع فارس را استان پایلوت صادرات خدمات فنی مهندسی جنوب کشور توصیف کردو گفت : بالغ بر ۳۰ هزار  مهندس در استان فارس فعال هستندکه ظرفیت تخصصی آنها بایدموردتوجه قرارگیرد.
دکتر عزیزی: تقویت و نهادینه کردن فرهنگ نظام مهندسی ضرورت دارد
دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این نشست با بیان اینکه تلاش میکنم زمینه برگزاری جلسه مشترک اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس برای بیان دیدگاه ها و نظراتشان فراهم شود؛ اظهارداشت : در صورت نیاز به حضور اینجانب نیز حتماً برای مشارکت و همفکری در جلسه حضور خواهم داشت.
وی با تأکید براینکه برای تقویت و نهادینه کردن فرهنگ نظام مهندسی، همراهی و در تشکیل جلسات هماهنگی مشارکت خواهدکرد، بیان داشت : همه این تلاشها در این راستاست که به یک درک مشترک از مسائل برسیم.
عضو مجمع نمایندگان فارس خواستار برخورد قاطع، حرفه ای و کارشناسانه جامعه مهندسان با مسائل مختلف شد و ادامه داد : این کار کمک می کند امنیتی که دوستان بر آن تأکیددارندمحقق و زمینه های واردشدن آسیب به جان و مال مردم برچیده شود.
دکتر عزیزی خواستار تلاش برای تدوین قوانین، مقررات و آئین نامه هایی در راستای کمک به جامعه مهندسی شدو گفت: وجوداشکال و آسیب در بخش های مختلف اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و… در بی توجهی به حوزه قانون گذاری و حوزه اجرا ریشه دارد.
این نماینده مجلس با تأکید براینکه مسیر قانون گذاری بایدبا بهره گیری از ایده های متخصصان هر حوزه همراه باشد، تصریح کرد: عواملی که باعث می شودافرادناکارآمدواردحوزه قانونگذاری شوندبایداصلاح گرددتا خروجی مجلس قوانین مفیدو کارآمدباشدو حوزه اجرا هم تقویت گردد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر در مواردی نیاز به تدوین قانون جدید نیست و با جلب توجه دستگاه ها به اجرای قوانین موجود می توان گره گشای مشکلات بود ، این موارد را به نمایندگان مجلس به عنوان ناظران اجرای قوانین اطلاع دهید، بیان داشت: احصاء و انعکاس این مطالب می تواند بخشی از چالش های جامعه مهندسان را برطرف کند.
دکتر عزیزی با تأکیدبراینکه آمادگی دارد موضوع اصلاح تعرفه های خدمات فنی مهندسی را با وزرا و سازمان های مربوطه مطرح و پیگیری نماید، تصریح کرد: در رابطه با موضوع برون سپاری و استفاده از ظرفیت های مشاورهای خارج از مجلس در تهیه پیش نویس قوانین بایدتأکیدکنم که مجلس از این موضوع استقبال می کند و ما  هم موافق هستیم.
وی خواستار جامع نگری اعضای جامعه مهندسی در بیان پیشنهادات و ایده هایشان شد و در خصوص به کارگیری ظرفیت خدمات فنی مهندسی فارس، گفت: بایداذعان کنیم که از این ظرفیت بسیار مهم به خوبی در درون و بیرون استان استفاده نشده و ضرورت دارد زمینه به کارگیری هرچه بیشتر این ظرفیت ها در داخل و خارج از کشور فراهم شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از رایزنی برای توسعه بازارهای خدمات و سرمایه گذاری ایران در کشورهای آفریقایی خبر داد و افزود:  فعالان عرصه امیدواریم خدمات فنی و مهندسی بتواننددر تامین نیازهای این کشورها هم ورودکنند.
عزیزی در خصوص به سازی و نوسازی بافت های فرسوده به جای ساخت شهرک های جدیددر اطرف شیراز ابرازداشت: تلاش براین بوده که با ساخت شهرک ها، رشد شمالی و جنوبی شهر را مهار کنیم، با این حال تأکیدداریم که باید از ظرفیت سازمان نظام مهندسی در بافت های فرسوده به خوبی استفاده شود.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی و فرهنگی و بیش از ۲۰ منطقه فرسوده در شهر شیراز داریم؛ اظهارداشت: از هر ایده ای که بتوانداین بافت ها را احیاء و در عین جلوگیری از رشدبی حساب و کتاب شهر، دغدغه ها را برطرف نماید، استقبال می کنیم.
دکتر عزیزی با تاکید براینکه استان فارس نیازمند شجاعت در تصمیم گیری و نظرات جامع کارشناسی است، تصریح کرد: امیدواریم سازمان نظام مهندسی بر روی بهبود و اصلاح بافت فرسوده متمرکز شود.
وی در پایان سخنان خودتاکیدکرد حمایت و رایزنی برای تحقق اهداف و برنامه های سازمان نظام مهندسی از هیچ حمایتی کوتاهی نخواهدکرد، اما انتظار می رود سازمان نظام مهندسی به موضوع پدافند غیرعامل در حوزه ساخت و ساز ورودجدی داشته باشد
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;