تفاوت متره اولیه و متره قطعی + ویدئو

علم متره و برآورد یکی از اساسی ترین ارکان ساخت و ساز، یا به گفته دیگر قلب هر پروژه است.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، یکی از مهمترین مسائل یک کارگاه عمرانی اندازه گیری مصالح مورد نیاز برای احداث و یا محاسبه مصالح بکار رفته شده میباشد لذا کم توجهی به این علم، ساختار اجرایی طرحهای عمرانی را تهدید میکند و شریانهای حیاتی آن را به خطر میاندازد.

کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش تضییع حقوق پیمانکاران و مشاوران را به دنبال دارد.

بی نظمی در اجرای پروژه ها به طولانی شدن زمان ساخت آنها می انجامد و صدمات جدی و جبران ناپذیر بر امکانات و دارایی های ملی تحمیل میکند.

باید با بینش علمی به این علم نگریست و این دانش را به عنوان رشته ای مستقل به شمار آورد.

در این ویدئو، مهندس بهمن بصیرت پور، از تفاوت متره اولیه و متره قطعی می گوید:

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;