تفاهم نامه نظام مهندسی یزد با انجمن صنفی عمران

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با انجمن صنفی عمران ، امضا شد. انجمن صنفی معماری شانزده سال است که شکل گرفته و تقویت شده است
به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس نظام مهندسی ساختمان یزد از تقویت شکل گیری انجمن های صنفی و امضای تفاهم نامه همکاری یا انجمن صنفی عمران خبر داد.
«مجتبی فرهمند» ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری انجمن‌های صنفی مرتبط با خدمات هفت گانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، آینده این سازمان را در گرو شکل گیری این انجمن ها برشمرد.
فرهمند در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری این سازمان با انجمن صنفی عمران شکل گیری و رشد انجمن های تخصصی را باعث باعث رشد و بالندگی سازمان نظام مهندسی استان برشمرد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به چالشهای سازمانهای نظام مهندسی و حرکت به سمتی حاکمیتی شدن و ضعف شانیت آن، گفت: این دیدگاه انگیزه ای شد که شکل گیری انجمن های صنفی مستقل و غیروابسته را دنبال کنیم.
رئیس نظام مهندسی ساختمان یزد افزود: انجمن صنفی معماری شانزده سال است که شکل گرفته و تقویت شده است و انجمن عمران هم با همت هیات مدیره فعلی و مشارکت مهندسان در برگزار انتخابات، تشکیل گردید.
وی با اشاره به تعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برای شکل گیری انجمن های صنفی، گفت: آینده نظام مهندسی را انجمنها تعیین خواهند کرد چرا که این انجمن ها به مرور زمان واسط سازمان نظام مهندسی و خدمات مهندسی خواهند شد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان یزد یکی از مشکلات جدی سازمان نظام مهندسی استان را عدم ارتباط با بدنه تخصصی عنوان و مطرح کرد: هفت هزار مهندس که سه هزار و پانصد نفر آنها در هفت رشته خدمات سازمان به ویژه عمران دارای پروانه هستند، باید در ایجاد این انجمن ها نقش آفرینی کنند.
فرهمند گفت: نقش اعضا در حال حاضر به مشارکت در برگزاری انتخابات دوره ای محدود شده است و مطالبات آنها مکانیزمی برای مطرح شدن ندارد از این رو انجمن ها باید ارتباط با جامعه تخصصی و انتقال آن به سازمان و مطالبات آنها را دنبال کنند تا نقشی در برنامه سازمان داشته باشند.
وی گفت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری ۲ جانبه نظام مهندسی و انجمن صنفی عمران، حداکثر اختیارات به انجمن واگذار می گردد و انجمن به لحاظ چابکی و پویایی به مراتب کمک کار سازمان خواهد بود از این رو اعتقاد داریم که امضای این تفاهم نامه ها باعث پیشرفت سازمان در مسیر خود می شود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;