بررسی تعرفه های نظام مهندسی در جلسه شورای مرکزی

به گزارش تاسیسات نیوز، در جلسه ۳۲۴ام شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان جلسه توضیحاتی توسط ریاست محترم شورای مرکزی درخصوص ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۳ و پیشنهادات مطرح شده از طرف این شورا در جلسه شورای مبانی قیمت گذرای خدمات مهندسی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه موضوعاتی حول محور ساخت و ساز و الزامات مورد توجه نظام مهندسی در این حوزه مطرح و درباره آن گفت و گو شد.
– موضوع اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مشکلات بوجود آمده در پروژه های مشارکتی طرح نهضت ملی مسکن 
– مشکلات برگزاری مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی در سال ۱۴۰۳
– مسائل و چالشهای نظام نامه ارجاع نظارت و سامانه یکپارچه خدمات مهندسی
سپس در ادامه جلسه توضیحاتی توسط ریاست محترم شورای مرکزی درخصوص ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۳ و پیشنهادات مطرح شده از طرف این شورا در جلسه شورای مبانی قیمت گذرای خدمات مهندسی ارائه شد. همچنین درخصوص مسائل و چالشهای نظام نامه ارجاع نظارت مقرر شد جلسه ای در هفته آتی با حضور روسای سازمان ها و اعضای شورای مرکزی برگزار‌ شود و موارد بصورت دقیق تر مورد بررسی واقع شوند.
حصاری‌ موضوعات طرح و مصوب شده در دستور جلسه را به شرح ذیل عنوان داشت:
۱- در خصوص مشکلات مجمع عمومی استان بوشهر، برابر مصوبه شورای مرکزی مقرر شد جلسه مجمع عمومی بصورت فوق العاده برگزار گردد و همچنین اعضای متخلف در مجمع عمومی، مطابق آیین نامه اجرایی قانون به‌ شورای انتظامی معرفی شوند.
۲- بررسی و تصویب تقویم ۶ ماهه اول جلسات شورای مرکزی در سال ۱۴۰۳
۳- ‌بررسی و تصویب اصلاحیه شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی
۴- بررسی برخی از موارد قرارداد همسان نظارت از قبیل مدت زمان قرارداد، نحوه آزادسازی حق الزحمه مهندسین و تعویض ناظر ‌و…
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;