بازار لوله و پروفيل و چالش هاي آن

طي ماه هاي اخير يکي از صنايعي که مشکلات متنوعي را در فرآيند واردات، توليد و تامين منابع مالي از سر گذرانده يا بعضا همچنان با آن دست و پنجه نرم مي کند، صنف توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي بوده است.

    از جمله اين چالش ها مي توان به انباشت کالادر گمرک ، دريافت وثيقه هايي با ارقام بالابراي واردات و مشکلات پيش روي صادرات و در نهايت نوسان شديد قيمت مواد اوليه صنعت لوله و پروفيل اشاره کرد. در همين راستا طي روزهاي اخير و در جريان ارسال تازه ترين گزارش هاي تهيه شده از مشکلات و موانعي که در فرآيند فعاليت واحدهاي توليدکننده لوله و پروفيل رخ داده است، فعالان اين صنعت پيشنهادهاي خود را جهت بهبود اين کسب و کار به وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده اند.

    محمدرضا جباري، رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي در اين رابطه ابتدا به موضوع ‏ انباشت كالادر گمرك ها اشاره کرده و مي افزايد: بانك ها به گفته خودشان مشكلشان با ‏بانك مركزي است ولي به هرحال باعث شده اسناد مربوط به ترخيص كالا‏در اختيار صاحبان كالاقرار نگيرد و اين نوعي بي تعهدي ‏آشكار است كه به رغم مكاتبات فراوان و مصوبه ها و ‏اعلان هاي انجام شده، هيچ گونه همكاري با دست اندرکاران اين بازار نمي شود. به گفته جباري تا پيش ‏از مردادماه سال جاري ثبت سفارش ها بر اساس ارز مرجع صورت ‏مي گرفت و بانك ها پول و تعهدات را طبق اين ارز دريافت ‏كرده اند، اما با شروع نوسان هاي شديد نرخ ارز، سيستم بانکي براي ارائه اسناد ‏لازم براي ترخيص كالا، مابه التفاوت نرخ ارز مرجع را از ‏دارندگان اعتبار اسنادي طلب کرد كه به دليل نبود مواد ‏اوليه، توليد كارخانه ها كاهش شديد يافته و آنها امكان پرداخت ‏اين مابه التفاوت را ندارند.

    رييس هيات مديره سنديكاي لوله و پروفيل فولادي مي افزايد: از سويي هزينه انبارداري گمرك ‏بر واحدهاي خريدار كالاهاي انباشته، تحميل مي شود كه با گذشت ‏زمان دچار آسيب مي شوند و بعد از مدتي كالاهاي مذكور متروكه و ‏توسط گمرك حراج مي شوند و از طرفي وثايق واحدها در گرو بانك ها ‏است كه اين امر باعث عدم امكان دريافت وام براي واحدها ‏شده ضمن اينکه بانك ها توليدكنندگان را براي دريافت ‏تاييديه هاي قيمت گذاري به سازمان حمايت از توليدكننده و براي ‏دريافت سند عدم ترخيص به گمرك ارجاع مي دهند در حالي كه پيش از ‏اين مرحله، چنين اقداماتي انجام نشده است.‏

    رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي در ادامه به موضوع افزايش پيش دريافت و ميان دريافت بابت ‏LC‏ هاي داخلي توسط ‏بانك ها و دريافت وثيقه و سپرده 130درصدي اشاره کرده و مي گويد: بانك ها در چند ماه گذشته مبلغ پيش دريافت هاي خود را از 10 درصد ‏به 30درصد پيش دريافت و ميان دريافت تبديل کرده اند و مقدار 130 درصد وثيقه ‏و سپرده جهت بازكردن ‏LC‏ طلب مي كنند كه اين نيز مشكلي ‏براي توليد شده است.

    جباري در ادامه ياد آور شد: در هفته هاي گذشته بورس كالادر دو هفته متوالي اقدام به ‏افزايش نرخ ورق فولادي كرده كه اين افزايش در مرحله اول 5درصد و در مرحله ‏بعد 7 درصد بوده است. به نظر وي اين در حالي است كه بازار به دليل گراني ‏كشش ندارد و توليدكنندگان در فراهم کردن وجه ريالي بابت ‏خريد مواد اوليه در تنگنا قرار گرفته اند.

   

    ‏چالش هاي صادراتي

    رييس هيات مديره سنديكاي لوله و پروفيل سازان نيز با اشاره به اينکه در حال حاضر نرخ صادرات محصولات توليدي لوله ‏و پروفيل فولادي توسط واسطه ها كمتر از نرخ ورق خام وارداتي ‏است خاطرنشان کرد: اين سنديكا با هماهنگي دفتر كمك هاي تجاري سازمان ‏توسعه تجارت اقدام به اعلام نرخ پايه و ارزش صادراتي لوله و ‏پروفيل کرده، ولي تاكنون گمرك نرخ پايه كالاهاي فوق را ‏كه در سال 1389 تعيين شده تغيير نداده و توليدكنندگان به ‏ناچار كالاهايشان را به واسطه ها فروخته و اين واسطه ها از طريق ‏كارت هاي بازرگاني مختلف اقدام به صادرات مي نمايند و عملا‏سود ناشي از صادرات به توليدكننده نخواهد رسيد.‏

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;