انتشار پیش نویس انطباق شهری ساختمان جهت نظرخواهی

اولین پیش نویس غیرقابل استناد مبحث مرتبط با شهرسازی با عنوان ” انطباق شهری ساختمان ” به شرح مندرج در فایل پیوست تهیه شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، از کلیه اساتید ، مهندسان، متخصصان و دست اندرکاران صنعت ساختمان تقاضا می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این پش نویس حداکثر تا تاریخ ۰۱-۰۳-۱۴۰۳ به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به نشانی الکترونیکی mabhas@inbr.ir ارسال نمایند.
دانلود پیش نویس پیوست
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;