اقدامات لازم قبل از ارسال اظهارنامه

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعیه ای درباره اقدامات لازم قبل از ارسال اظهارنامه اعلام کرد.
به اطلاع اعضای حقیقی محترم سازمان می‌رساند؛
با توجه به موعد تسلیم اظهارنامه و یا فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ لازم است اعضای محترم با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به بررسی وضعیت ثبت‌نام مالیاتی خود اقدام و در صورت وجود نواقص به شرح فیلم آموزشی ذیل، ثبت‌نام مالیاتی خود را تکمیل نمایند.
فیلم آموزشی
 توجه توجه:
طبق اطلاعیه‌های قبلی در سایت و کانال‌های مجازی سازمان، در خصوص اینتاکد ۳۱۲۰۰۳۰ به شرح (شرکت‌های مهندسی مشاور که بر عملیات اجرایی پروژه نظارت دارند (به‌استثناء نظارت عالیه و کارگاهی) و مطابقت عملیات اجرایی را با پروانه، نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی پروژه گواهی نماید.)؛
سازمان امور مالیاتی کشور اخیراً نسبت به حذف نام مهندسین ناظر اشخاص حقیقی از ردیف اینتاکد مذکور اقدام و این امر موجب نقص ثبت‌نام مالیاتی به دلیل “عدم مطابقت با نوع مشاغل انفرادی” برای تعداد زیادی از مهندسین شده بود.
بدین ترتیب این دسته از مهندسین جهت ارسال اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰، ابتدا به منظور ویرایش اینتاکد ۳۱۲۰۰۳۰ ملزم به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی بودند.
جهت رفاه حال اعضا طی مکاتبات و جلسات متعدد سازمان نظام مهندسی با مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی کشور، دسترسی جهت ثبت اینتاکد مطابق با نوع فعالیت شغلی توسط خود مودی (برای این دسته از مودیان) در سامانه ثبت نام مالیاتی ایجاد گردید.
راهنمای مرحله پیش ثبت نام کد اقتصادی
راهنمای مرحله ثبت نام کد اقتصادی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;