اطلاعیه نظام مهندسی در خصوص تسریع در روند کنترل و خروج نقشه

0
به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه به منظور کاهش بوروکراسی اداری روند کنترل نقشه ها اطلاعیه را صادر کرد:
این سازمان اعلام کرد؛ به منظور کاهش بروکراسی اداری روند کنترل نقشه و کاهش زمان فرآیند خروج نقشه ها و تسریع در اخذ پروانه ساختمان از مراجع صدور پروانه تصمیمات زیر در سازمان اتخاذ گردید:
 ۱.امکان معرفی آزمایشگاه ژئوتکنیک قبل از ثبت اسامی مهندسین طراح در سامانه نرم افزاری فراهم گردید.
۲.حداقل مدت زمان ارائه نتایج آزمایشگاه ژئوتکنیک از ۱۵ روز به ۱۰ روز کاهش یافت.
۳.مقرر گردید کنترل نقشه های برق و مکانیک همزمان با نقشه های سازه بعد از کنترل شهرسازی و معماری صورت پذیرد.
۴.جلسه ای با کنترل کننده های نقشه در چهار رشته برگزار و مقرر شد در روند کنترل نقشه تسریع صورت پذیرد.
۵.ایجاد زمینه های انگیزشی و تشویقی در ظرفیت متراژی کنترل کننده ها و افزایش تعداد کنترل کننده ها در رشته های مختلف در دستور کار قرار گرفت.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;