اطلاعیه مهم نظام مهندسی در خصوص مالیات

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیامکی به شرح ذیل درباره  پیامک سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرد.
به اطلاع اعضای حقیقی محترم سازمان می‌رساند؛

اخیراً پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای برخی از اعضای حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شرح متن ذیل ارسال گردیده است:

 «مؤدی گرامی ………. به شماره رهگیری ……….، در اجرای تبصره ۱۰۰، درآمد شناسایی شده سال ۱۴۰۲ شما در پرونده فوق ………. تومان و مالیات مقطوع آن صفر است و نیازی به تأیید فرم یا تسلیم اظهارنامه و مراجعه به ادارات مالیاتی ندارید. جزییات از طریق درگاه خدمات الکترونیکی به نشانی my.tax.gov.ir قابل مشاهده است.»
ازآنجایی‌که به استناد جزء ۲ تبصره دستورالعمل ماده ۱۰۰ ق.م.م به شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ درصورتی‌که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور کم‌تر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج و در این صورت مالیات مقطوع بر اساس میزان فروش ابرازی مؤدی تعیین خواهد شد.

نکته مهم (!): بنا به مراتب و با توجه به پیامک واصله و مبلغ درآمد تعیین‌شده، چنانچه طبق ابراز مؤدی درآمد واقعی سال ۱۴۰۲ بیش از درآمد اعلامی طبق پیامک باشد، می‌بایستی حسب مورد نسبت به انجام‌وظیفه قانونی از جمله استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م و یا تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۰۰ ق.م.م اقدام مقتضی معمول گردد.

منبع: بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۱۲۳۷/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

امور مالیاتی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;