اطلاعیه سازمان در خصوص عملکرد مالیاتی اشخاص حقیقی

به گزارش تاسیسات نیوز، اطلاعیه سازمان در خصوص عملکرد مالیاتی اشخاص حقیقی به شرح زیر است:به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند، طبق سنوات قبل و همزمان با آغاز زمان ارسال اظهارنامه عملکرد مالیاتی اشخاص حقیقی ، این سازمان خدمات خود را در این زمینه به اعضای محترم خود ارائه خواهد نمود که زمان آن متعاقبا طی اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.
مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان امورمالیاتی شروط امکان و عدم امکان استفاده از فرم مالیات مقطوع (فرم تبصره ماده ۱۰۰) به شرح ذیل می باشد :
۱-صاحبان مشاغلی که می توانند از فرم مالیات مقطوع استفاده کنند :
. صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۱۸۰ میلیارد ریال(صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم) باشد.
. فرم مالیات مقطوع برای آن ها در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی(my.tax.gov.ir) ، بارگذاری شود که در این حالت با تکمیل فرم مالیات مقطوع از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲ معاف می باشند.
۲-صاحبان مشاغلی که نمی توانند از فرم مالیات مقطوع استفاده کنند :
. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۲بیش از مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال باشد.
. در پرونده های مشارکت مدنی سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء ، بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال باشد.
. مودیانی که تا تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۳ فرم مالیات مقطوع(تبصره ماده ۱۰۰) برای آنها بارگذاری نشده است.
تکلیف مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ فرم مالیات مقطوع(تبصره ماده ۱۰۰) برای آنها بارگذاری نشده است چیست؟
این مودیان مکلف به تأیید و تکمیل اظهارنامه پیش فرض تولید شده توسط سازمان یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی طبق قوانین و مقررات امورمالیاتی می باشند.
۳-نحوه تقسیط مالیات عملکرد ۱۴۰۲ چگونه است ؟
. امکان تقسیط برای مودیان فاقد بدهی مالیاتی که فرم مالیات مقطوع(تبصره ماده ۱۰۰) و یا اظهارنامه پیش فرض را تکمیل نموده اند ، حداکثر تا ۹ ماه (۱۰ قسط مساوی) قابل تقسیط می‌باشد.
. برای مؤدیانی که در اجرای این دستورالعمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند مالیات ابرازی حداکثر به مدت ۲ ماه (۳ قسط مساوی) قابل تقسیط خواهد بود.
بخشنامه تبصره ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۲
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;