آگهی دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده اعضای سازمان

تاسیسات نیوز: در اجرای ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ومواد ۵۲ تا ۵۷ آئین نامه ی اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن و به درخواست هیات مدیره و بازرسان سازمان مجمع عمومی نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان به طور فوق العاده  نوبت دوم  به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا در نوبت اول ، درروز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲در ساعت ۱۷ در محل سینما هلال  به آدرس زاهدان  خیابان آزادی روبروی پارک شادیها   تشکیل خواهد شد.ضمناً مطابق تبصره یک ماده ۵۲ آئین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هر عضو حقیقی می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای ، وکالت رسمی و ثبت در دبیرخانه سازمان ،  مطابق شرایط ذکر شده در شیوه نامه مربوطه اخذ نماید.
دستور جلسه :
  1. تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳
۲- تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی پیشنهادی هیات مدیره در اجرای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین نظام نامه ماده ۱۱۳ آئین نامه اجرایی برای سال مالی ۱۴۰۳
۳- تعیین و تصویب حق الجلسه  اعضای شورای انتظامی سازمان  برای سال مالی ۱۴۰۳
               ۴ – تعیین و تصویب حق الجلسه و حق الزحمه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳
۵-  تعیین و تصویب حقوق و مزایای رییس سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳
۶- تعیین و تصویب حق الزحمه خزانه دار سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳
۷- تعیین و تصویب حق الزحمه بازرسان قانونی  سازمان برای سال مالی ۱۴۰۳
  ۸-تعیین و تصویب حق محرومیت از پروانه اشتغال ارکان سازمان در سال ۱۴۰۳
۹-تعیین و تصویب حق ماموریت اعضای هیات مدیره ، اعضای شورای انتظامی و بازرسین قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳
                 ۱۰- تصمیم گیری در خصوص خرید زمین جهت توسعه ساختمان سازمان
               ۱۱- تصمیم گیری در خصوص  فروش اتومبیلهای مستهلک شده فعلی وخرید اتومبیل جایگزین برای سازمان
                ۱۲- فروش کل یا بخشی از مهمانسرای رویان و خرید ساختمان در تهران
۱۳- ارایه وبررسی بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳
۱۴- استماع گزارش بازرسین قانونی در خصوص بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳ و رای گیری در خصوص تصویب آن
       ۱۵-تعیین پاداش برای کارکنان،اعضای شورای انتظامی واعضای هیات رئیسه دفاتر نمایندگی  و اعضای هیات مدیره  برای سال مالی ۱۴۰۳
      ۱۶-انتخاب بازرسان قانونی سازمان
                                        هیات مدیره سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان سیستان و بلوچستان
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;