مرور برچسب

1400

دلیل آتش سوزی های ۱۴۰۰ چیست؟

یک پژوهشگر آب گفت: خشکسالی که امسال همه کشور با آن دست به گریبان است، باعث شکنندگی وضعیت اکوسیستم‌ها، محیط زیست و منابع شده و همین…

مسکن کاهش قیمت چشمگیری نخواهد داشت

یک کارشناس بازار مسکن گفت: کاهش قدرت خرید متقاضیان، مانعی بزرگ بر سر رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ خواهد بود اما به دلیل ویژگی چسبندگی…
;