مرور برچسب

کف کاذب

ساختمانی سبک با کف کاذب

ساختمانی سبک با کف کاذب بسازید. به گزارش تاسیسات نیوز، کف کاذب، در واقع نقطه‌ی مقابل سقف کاذب است و یک سطح با اختلاف ارتفاع بر…