مرور برچسب

کارکنان

کسب رتبه نخست برای آتش نشانی

به گزارش تاسیسات نیوز، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران موفق به کسب رتبه نخست در ارائه گزارش مطلوب حسابرسی…
;