مرور برچسب

کارکنان دولت

طرح مسکن اقساطی برای کارکنان دولت

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با بیان این‌که طرح مسکن اقساطی کارکنان دولت به رؤیت رئیس‌جمهور رسیده و برای بررسی کارشناسی…
;