مرور برچسب

کارنامه

برق کارنامه تهران را درخشان کرد

هفته گذشته ۲۷ پروژه در تهران افتتاح شد که کارنامه آب و برق پایتخت را درخشان کرد؛ چراکه در پی این پروژه‌ها آب به ۷۲ روستا رسید،…
;