مرور برچسب

کارمندان

خبر خوش/ کارمندان صاحبخانه می شوند

سرپرست وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم فعال شدن ظرفیت‌های بخش تعاون گفت: برنامه ریزی کنید تا پایان این دولت همه…
;