مرور برچسب

کارلوس ماریال

گرامی داشت روز جهانی شهرسازی

تاسیسات نیوز: روز هشتم نوامبر در سال ۱۹۴۹ توسط پرفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا، استاد فقید دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین هم‌زمان با…
;