مرور برچسب

چیلر هوا خنک

قیمت چیلر اسکرو در بازار ایران

چیلر اسکرو با توجه به اینکه بهترین سیستم ها برای سیکل تبرید در فرآیندهای صنعتی هستند، بسیار اقتصادی است. در تمامی فصول این چیلر…
;