مرور برچسب

چاه غیر مجاز

وضعیت قرمز چاه‌های غیرمجاز

آمارها حاکی است که سالانه ۵.۵ میلیارد متر مکعب از مخازن آب زیرزمینی کشور کسر می‌شود و اکنون کسری تجمعی سفره‌های زیرزمینی به ۱۳۴…
;