مرور برچسب

چاقی

قابل توجه اضافه وزن ها

به گزارش تاسیسات نیوز، شرکت دانش بنیان مایا اسلیم آریا موفق به ساخت دستگاهی شد که با استفاده از سرما به از بین بردن چربی‎های…
;