مرور برچسب

پیل الکتریکی

پیل الکتریکی

به گزارش تاسیسات نیوز، در سال ۱۳۳۰ خورشیدی، باستان‌شناس آلمانی ویلهلم کونیک و همکارانش در نزدیکی تیسفون ابزارهایی از دوران…
;