مرور برچسب

پیامک مسکن ملی

ثبت نام در طرح مسکن ملی به دو روش

متقاضیان طرح اقدام ملی می توانند یا از طریق سامانه tem.mrud.ir ثبت نام و یا با ارسال کد ملی خود به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ ثبت…
;