مرور برچسب

پورحاجت

مصالح ساختمانی که غیب شده اند!

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: دستگاه‌های متولی قضایی باید هرچه زودتر به حوزه مصالح ساختمانی ورود کنند و با تولیدکنندگانی…

وعده کاهش قیمت مسکن ندهیم

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن به ثبات رسیده اما هنوز زود است که راجع به چشم‌انداز حرف بزنیم گفت: با توجه به رشد…

طرحی جدید برای کمک به مستاجران

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی طرحی را با هدف کمک به مستاجران و سازندگان مسکن در نظر دارد اجرایی کند تا هم به…

مسکن ارزان نمی شود

پورحاجت گفت: قیمت مسکن با توجه به رشد جهشی قیمت زمین و قیمت تمام شده تولید مسکن همچنان روند رو به افزایشی خواهد داشت.
;