مرور برچسب

پنل خورشیدی

پنجره ها پنل های خورشیدی می شوند

یکی از کارآفرینان ایرانی مقیم سوئیس ضمن بازگشت به کشور و توسعه پنل‌های خورشیدی ساختمانی درصدد است تا با راه اندازی خط تولید، در…

تولید برق از لباس را تجربه کنید

محققان سوئیسی موفق به ساخت ماده‌ای شده‌اند که درآینده لباس‌های ما را به یک پنل خورشیدی و منبع تغذیه‌ای برای شارژ ابزار‌های…
;