مرور برچسب

پنبه

ابداع پنبه نسوز

به گزارش تاسیسات نیوز، محققان ایرانی موفق به تولید پنبه ای شدند که نه تنها در برابر سوختن از خود مقاومت نشان می دهد بلکه…
;