مرور برچسب

پالایشگاه

مجلس و ساخت پالایشگاه و صادرات بنزین

حسین زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است دولت‌محور بودن سیاست‌ها در حوزه انرژی سبب شده که در مقطعی گفته شود؛ پالایشگاه خوب است…

کرونا مانع تعمیرات نیروگاه‌ها نشد

مدیرکل بهسازی نیروگاه ها و محیط زیست شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ایران گفت: برنامه تعمیرات نیروگاههای برق حرارتی با وجود بیماری…
;