مرور برچسب

وانت بارها

سهمیه بنزین وانت بارها کم می شود

سهمیه بنزین رانندگان وانت ۱۰ لیتر کم شده است. این گزاره‌ای بود که عده‌ای گفتند و رئیس انجمن صنفی رانندگان وانت‌بارها تایید کرد.
;