مرور برچسب

وام بدون سپرده

ظاهر و باطن وام مسکن سال ۹۹

سبد تسهیلات ساخت مسکن بعد از افزایش وام خرید،‌ با ۳۶ حالت پرداخت به لحاظ «سقف و نوع وام، نوع سازنده و نوع شهر» به روز شده است. اما…
;