مرور برچسب

واش بتن

نوآوری در صنعت ساخت و ساز

اگر بخواهیم از نظر لغوی واش بتن را معنا کنیم، به این عبارت می رسیم، موزاییک شسته شده و بتنی که آن را شستشو داده اند.
;