مرور برچسب

واشنگتن پست

فاجعه زیست محیطی با کولر

به گزارش تاسیسات نیوز، واشینگتن پست در مطلبی نوشت: با فرارسیدن فصل تابستان، مردم آمریکا استفاده از وسایل خنک‌کننده از جمله کولر…
;